Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Ünvanı: Shopside Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Adresi: Üniversiteler Mah. Bilkent Cyberpark A Blok No:702 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 850 305 73 93
E-Posta: info@shopside.io
MERSİS No:

1.2- ALICI:
Adı Soyadı / Şirket :
Adresi :
Telefon :

MADDE 2- KONU İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, SATICI ‘ya aitwww.shopside. io internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
3.1- Hizmetler:
Hizmetlerin süresi ve paket türü, ürün adedi, paket ayrıntıları, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Paket adı:
Ürün Adedi:
Sipariş Adedi:
Kargo Adedi:
Pazaryeri Entegrasyonu Sayısı:
Vergi Dahil Satış Bedeli:


3.2- Ödeme Şekli ve Planı: 3.2.1. Ödemeler, sanal pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak, banka havalesi veya eft ödeme şekillerinde yapılabilir.

3.2.2. ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.2.3. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle ifa edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade edilecektir.

3.2.5. Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili ödeme tüm masraflarla birlikte ALICI’ya iade edilir.

3.3- Teslimat Şekli Alıcı’nın www.shopside.io’dan satın aldığı hizmetler “Elektronik ortamda teslim edilebilir ürünler” kategorisindedir.İşbu hizmetler elektronik ortamda Alıcı’ya teslim edilen hizmet/yazılımlar olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Hizmetwww.shopside. ioüyeliği olduğundan herhangi bir teslimat süresi veya teslimat prosedürü olmadan Alıcı’nın kullanımına açılmaktadır.

Alıcı işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve kredi kartı ile ödeme yapması halinde hizmetianında kullanmaya başlayabilir.Ödeme işleminizi banka havalesi yada eft ile gerçekleştiren Alıcı’lar ödeme bilgilerini destek@shopside.io adresine ileterek işlemleri hızlandırabilirler. Satıcı’nın banka havalesi veya eft ile yapılan ödemeye onay vermesi ile Alıcı kısa sürede hizmeti kullanmaya başlayacaktır.

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulur. MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER ALICI,www.shopside.iointernet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri,satış fiyatı ve ödeme sekli ile ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu veelektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın hizmeti kullanmayı bırakacaktır. Alıcı tarafından satın alınan hizmetin süresinin dolması akabinde üyelik otomatik olarak yenilenir. Alıcı’nın satın olmuş olduğu hizmet paketi yenilerek, Alıcı’nın bildirdiği kredi kartından yeni paket fiyatları ile yeniden ödeme alınarak hizmet süresi uzatılır. Alıcılar, ayrıca hizmet paketine dahil edilen yeni özelliklerden de faydalanma hakkına sahip olurlar. Alıcı’nın hizmeti kullanmaması veya hizmeti kullanmayacağını bildirmesi halinde yapılan ödeme iade edilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
Alıcı’nın, satın aldıkları hizmet paketine ait hizmet süresinin başlangıcını takip eden 7takvim günü içinde Shopside panel’ine (https://app.shopside.io/adresi)girmemesi veya entegrasyon kurulumlarını yaptırmaması durumunda cayma hakkı uyarınca işbuSözleşme’de belirlenen hizmet bedeli iadeedilecektir. Aksi halde ücretiadesiolmayacaktır. Kullanıma ait raporlama ise Satıcı’nın panel kayıtları dikkate alınarak yapılacaktır.

Cayma hakkının kullanılması talebinin, satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde hizmetin nihai sahibi Alıcı tarafından destek@shopside.io’a yazılı olarak bildirilmiş olması gerekmektedir.

shopside.io, cayma haklarının şartlarının sağlanması halinde nihai tüketici talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde ücret iadesi sağlanır.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN İFASI
SATICI, işbu Sözleşme tahtındaki edimlerini Madde 3 uyarınca yerine getirir. Ancak işbu Sözleşme’nin konusu hizmetin ALICI’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) SATICI’nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde SATICI bu durumu 3 gün içerisinde ALICI’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI’nın satın aldığı hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç ondört gün içerisinde ALICI’ya geri iade etmeyi taahhüt eder.

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Sözleşmenin ve hizmetin ifası esnasında Alıcı’nın entegrasyon ve ürün bilgileri Alıcı’nın kendi talebi olmadan silinmez.

MADDE 7- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK
9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.